co nabízíme
logo Vaše srdeční záležitost!

KARDIOLOGIE
MUDr. Tomáš Fiala
Blanka Frajtová, Martina Mahdalíková

.

Co nabízíme

Cílem společnosti Angiocor s.r.o. je plné zajištění kardiologické péče pro dospělé pacienty v regionu a to 5 dní v týdnu.

V naší kardiologické ambulanci nabízíme tato vyšetření a služby:

EKG – Více informací ...

Echokardiografie Více informací ...

Dobutaminová a zátěžová echokardiografie – Více informací ...

Zátěžová ergometrie – Více informací ...

24 - hodinové sledování krevního tlaku - TK Holter – Více informací ...

Holter EKG - kontinuální monitorace ekg  po dobu 1, 2 nebo 7 dní – Více informací ...

Dlouhodobá monitorace EKG pomocí přenosného ekg záznamníku - klienti ČPZP zdarma, klienti VZP a ZPMV cena 1700Kč,- :  

Naprosto klíčové pro správnou léčbu arytmií je zaznamenání EKG přímo při obtížích. Pokud jsou tyto jen nárazově v delších časových intervalech pak klasické ekg holterovské monitorování není dostatečně přínosné a je vhodné dát přednost epizodnímu záznamníku - jde o zařízení velikosti mobilního telefonu, které pacient nosí u sebe a nahrává jím záznam ekg přiložením na kůži hrudníku právě jen v době potíží. Délka monitorace takto může dosáhnout bez problémů i 2 měsíců.

Duplexní sonografie karotického a vertebrálního povodí

Duplexní sonografie renálních tepen u pacientů s podezdřením na sekundární hypertenzi

Statimové vyšetření biochemických markerů infarktu myokardu (Troponin)

Obstrukční spánková apnoe – Více informací ...

Preventivní program – Více informací ...

Dietologická poradna – Více informací ...

Diferenciální diagnostika dušnosti a bolestí na hrudi včetně akutních vyšetření.

Léčba vysokého krevního tlaku – nastavení medikace a komplexní vyšetření na sekundární hypertenze  + u pacientů s obtížně korigovatelnou hypertenzí zajišťujeme v rámci vyšetřovacího algoritmu nově i stanovaní plazmatických hladin antihypertenziv k posouzení jejich compliance - dle některých prací až jedna třetina hypertoniků medikaci neužívá vůbec nebo jen velmi nepravidelně.

Hypertrofická kardiomyopatie – Více informací ...

Ischemická choroba srdeční – angina pectoris, stavy po infarktu myokardu, srdeční selhání na podkladě ischemické chorobby srdeční - u všech těchto stavů kromě farmakoterapie i správná indikace nefarmakologické terapie - koronarografie, kardiochirurgická revaskularizace, kardiostimulace či implantace ICD.

Srdeční selhání – detekce příčin (ischemická choroba srdeční, kardiomyopatie, chlopenní vady, arytmie) a jejich racionální řešení, úzká spolupráce s kardiocentry u prognosticky závažných stavů.

Arytmologická problematika – Více informací ...

Synkopy – diagnostika vyvolávajících faktorů a nastavení terapie.

Plicní hypertenze Více informací..

Vrozené srdeční vady v dospělosti – Více informací..

O dalším rozšiřování nabídky Vás budeme vždy včas informovat na našich internetových stránkách

Na spolupráci s Vámi se těší a srdečně Vás zdraví

MUDr. Tomáš Fiala – odborný lékař pro kardiologii a držitel funkčních licencí pro jícnovou echokardiografii a intervenční kardiologii.


co nabízíme
© 2019 Angiocor s.r.o.
Vytvořilo AVITO.cz, redakční systém pagio.cz
by FRANCIS DRAKE