přístroj inBody 230
logo Aneb edukace celé rodiny!

DIETOLOGICKÁ PORADNA
Mgr. Dagmar Pifková

Přístroj InBody 230

Je nám velkým potěšením, že Vám naše klinika může představit přístroj, který bude našim vzájemným pomocníkem za Vámi vysněnou váhu. Měření na certifikovaném lékařském přístroji patří mezi nejpřesnější měření složení lidského těla dostupných v našich podmínkách. Na rozdíl od speciálních vah neměří jen horní nebo spodní polovinu těla, ale tělo komplexně.

Pravidelné vyšetření na InBody 230 je velmi motivační, protože vidíte všechny změny, které se ve Vašem těle odehrávají při změně stravovacích návyků a zvýšení pohybové aktivity.
V případě, že se rozhodnete vést zdravý životní styl a pracovat na své kondici, změníte své stravovací návyky a zvýšíte pohybovou aktivitu, budou pro vás výsledky pravidelného měření na InBody 230, při kterých okamžitě uvidíte všechny změny ve vašem těle, dobrou osobní motivací a vodítkem na cestě ke zdravému způsobu života.

.

Měření a parametry při analýze Vašeho těla:

Vnitrobuněčná voda, mimobuněčná voda, proteiny, kostní/nekostní minerály, tuková hmota, kostní a svalová hmota, svalová hmota, bez tuková hmota, váha
BMI, procentuální podíl tělesného tuku, poměr pasu k bokům (WHR)
svalová hmota v jednotlivých tělesných částech, procento svaloviny v jednotlivých tělesných částech
oblast tělesného tuku
růstový graf pro děti
nutriční diagnóza (proteiny, minerály, tuk, edém)
cílová váha, kontrola váhy, tuková kontrola, svalová kontrola
odhalí rizika vzniku edému v měřených segmentech
změří obvody horních i dolních končetin, krku, hrudníku, pasu a boků
metabolický věk
fitness score

Zjednodušeně se v rámci měření dozvíte:

Kolik kilogramů z vaší celkové hmotnosti tvoří svalová a tuková tkáň a jakou hmotnost vašeho těla tvoří voda a zda jsou vaše končetiny a trup rovnoměrně zformovány. Přístroj navíc vyhodnotí, kolik kilogramů svalů a tuku by pro vás bylo vhodné celkově přibrat či naopak zredukovat. Také vám navrhne nejrůznější sporty s přesným výpočtem spotřebované energie za jednotku času, tedy kolik vy osobně spotřebujete energie při jednotlivém konkrétním sportu.

.

Na jakém principu přístroj InBody 230 funguje?

Přístroj funguje na základě bioimpedance, což je vyšetřovací metoda, která díky vodivosti
a odporu lidského těla dokáže určit procentuální zastoupení jednotlivých tkání lidského organismu - tuku, vody a svalové hmoty. Voda se chová jako vodič, tuk jako nevodič. Segmentové měření je technologie, která rozděluje lidské tělo na 5 částí (válců) a měří je odděleně (zvlášť každou končetinu a trup). Pomocí 8 dotykových elektrod je do těla vpouštěn elektrický proud o různém napětí a proudění, čímž získáme informace o 5 různých odporech trupu a každé z končetin. Díky tomu zobrazí přístroj rozložení tuků, svalů a vody v jednotlivých částech těla. Tato metoda má velký význam v kardiologii, nefrologii a pro posouzení stupně obezity.

.

Důležité informace před měřením

Aby vyšetření bylo co nejpřesnější, doporučujeme Vám dodržovat následující kroky:

8–12 hodin před vyšetřením nepít alkohol
měření provádět nalačno, nebo alespoň 2 hodiny před vyšetřením nejíst a nepít
necvičit nebo nesprchovat se před měřením
neměřit se po náhlém vstávání, před měřením alespoň 5 minut stát
neměřit se při léčbě diuretiky
neměřit se při probíhajícím menstruačním cyklu, protože obsah vody v těle bude příliš vysoký
před měřením odložit těžké oblečení a kovové předměty (šperky).

.

K čemu slouží analýza na přístroji InBody 230 v naší ambulanci?

InBody230 dokáže změřit nejen lidi s nadváhou či obezitou (váhový rozsah do 250 kg), ale také děti, seniory či sportovce.
Užitečné jsou informace o rozložení svalů a tuku a vzájemné vyváženosti jednotlivých partií těla. Zjistíte, jak pracuje Váš metabolismus. Také je možné pomocí měření zjistit případné otoky (edémy) v těle, množství viscerálního (vnitrobřišního) tuku, poruchy příjmu potravy nebo svalovou dysbalanci. Kromě toho budete znát své BMI, procento tělesného tuku, poměr boků a pasu, obvod paže, riziko nadváhy nebo obezity či minimální kalorickou potřebu těla.
Pravidelným měřením na přístroji InBody 230 zjistíte, zda je trénink cílený na jednotlivé partie nebo zda dieta pomáhá tam, kde má.
Měření vám pomůže odhalit Vaše nedostatky.

.

Kdo nesmí být měřen:

pacienti s kardiostimulátorem
pacienti s přenosným elektronickým lékařským přístrojem (např. elektrokardiograf)
těhotné ženy do 4 měsíce těhotenství


přístroj inBody 230
© 2019 Angiocor s.r.o.
Vytvořilo AVITO.cz, redakční systém pagio.cz
by FRANCIS DRAKE