blog
logo Blog!

BLOG DIETOLOGICKÉ PORADNY
Mgr. Dagmar Pifková

Segmentální rozložení

Článek 2.

Analýzu těla můžeme rozdělit na segmentální a nesegmentální. Nesegmentální analýza znamená, že výsledky se zobrazí jako celek, kdežto u segmentální analýzy se zobrazí rozložení v jednotlivých partiích těla. Segmentální analýza slouží k posouzení vyváženosti celého těla a je schopna odhadnout dysbalance postavy. Přístroj změří hmotnost beztukové složky a procento tukové složky v každému segmentu těla a vyhodnotí, zda je hodnota pod normou, v normě, nebo nad normou.

1. Segmentální rozložení svaloviny (část bez tuku)
V segmentové analýze na přístroji InBody můžeme porovnávat (v kilogramech nebo procentech) horní a dolní končetiny mezi sebou, pravou a levou stranu a také srovnat horní a dolní polovinu těla.

Segmentální rozložení svaloviny ukazuje vyváženost celého těla a popřípadě odhaluje disbalance postavy. Netuková tkáň v segmentech ukazuje, jak dobře je vyvážená naše levá a pravá polovina těla a také v jakém poměru je horní a dolní polovina těla. Zhodnotí nám tedy, zda je množství svalů adekvátně rozloženo ve všech částech těla. Jak se z výsledků zřejmé tak největší množství bez tukové hmoty bývá na trupu.

Vyvážení těla nám dává cenné informace, pomocí kterých lze doporučit typy a způsoby cvičení. Nehledě na smršťování následkem svalových či kostních onemocnění, může být lehký stupeň nevyvážení taktéž zapříčiněn, když máte zlozvyk používat pro jisté činnosti více jednu ruku nebo nohu než tu druhou.
Dysbalance může být například způsobena:
• větším zatěžováním některých částí těla
• různou délkou končetin 
• větší četnost křečových žil
• šrouby nebo umělé klouby v těle
• otokem

Svalovina neboli netuková tkán se skládá z vody, bílkovin a minerální látky neuložené v kostech (tzv. měkká beztuková hmota - soft lean mass). Nepleťte si tento pojem s kosterní svalovou tkání, kterou nám InBody také dokáže změřit. Kosterní svalová tkáň je pouze část naší svaloviny, tuto část dokážeme zatnout, tudíž ovládat naší vůlí. Kosterní svalovou tkáň také může navýšit a zpevnit posilován.

2. Segmentlní analýza tuku (tuková část)
Nám ukazuje rozdělení tělesného tuku na horních či dolních končetinách a také na trupu. Tato informace je velmi cenná zejména kvůli redukování tuku a hrozícím zdravotním rizikům, jelikož zjistíme, do jaké části těla se tuk ve zvýšené míře ukládá. Segmenentální analýzou naše tuku zjistíme, kde je naše „slabé“ místo. Pak už zbývá pouze správně nastavený program specialistou na výživu, který povede ke správnému hubnutí. Díky segmentální analýze se kontroluje průběh hubnutí mnohem snáze, protože poznáte, zda hubnete svaly nebo tuky.

Rozložení tuku v jednotlivých částech těla není vždy stejnoměrné. Největší množství tuku bývá na trupu, jelikož na trupu kromě podkožního tuku je také tuk viscerální.

Mgr. Dagmar Pifková
Nutriční terapeut/dietolog


blog
© 2019 Angiocor s.r.o.
Vytvořilo AVITO.cz, redakční systém pagio.cz
by FRANCIS DRAKE