MUDr. L. Hnátek, Ph.D. - curiculum vitae
logo

CENTRUM ŽILNÍCH ONEMOCNĚNÍ
MUDr. Lukáš Hnátek, Ph.D.
MUDr. Gabriela Hnátková
Bc. Vlasta Miklíková

.

Vysokoškolské vzdělání: 
Lékařská fakulta MU Brno, Všeobecné lékařství.

Postgraduální studium:
Doktorské studium kombinovaná forma na lékařské fakultě MU Brno od semestru podzim 2008 – podzim 2012

Další zaměstnání a spolupráce s dalšími pracovišti:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Chirurgické oddělení Nemocnice Atlas a.s. Zlín

HC PSG Zlín - klubový lékař

Specializace: 
Všeobecná chirurgie
Flebologie – referenční pracoviště pro endovaskulární RFITT (radiofrequent induced thermo-therapy) křečových žil a referenční lékař pro skleroterapii

Členství v odborných společnostech: 
člen České chirurgické společnosti
člen České angiologiecké společnosti
člen Deutsche Gesellschaft für die Phlebologie

Získaná ocenění:
Udělení Reinischovy ceny českou angiologickou společností za práci:
Endoluminální radiofrekvenční ablace křečových žil
Publikované v Rozhledy v chirurgii, 2007, roč. 86, č. 11, s. 581 – 585. ISSN 0035-9351

Udělení ocenění nejlepší práce autorů do 35 let za přednášku - Standardizace RFITT metody na základě energie aplikované na žilní stěnu, prezentovanou v rámci XXXVI. Angiologických dnů v únoru 2011

Cena prezidenta kongresu 54. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Phlebologie za práci RFITT of foam, sclerotherypy with patients with clinical stage C6 of CVI - a comparative study, Lübeck 2012, Německo

Publikační a prezentační činnost:

Přednášky 
Hlavní autor:
Ileosní stavy při tumorech tenkého střeva
Hnátek L.,Gatěk J., Dudešek B.,
X.odborné symposium chirurgů jihovýchodní Moravy
Zlín 25.4.-26.4.2002

CHIVA metoda šetřící venosní řečiště
Hnátek L.,Gatěk J.,Duben J.,Dudešek B.,Haša E.,
VII. lékařský seminář s postgraduální tématikou
Kojetín 13.12.2003

Algoritmus léčebných postupů při péči s diabetickou nohou
Hnátek L.,Talašová E, Gatěk J.,Dudešek B., Duben T.,Musil T.,
VIII lékařský seminář s postgraduální tématikou
Kojetín 4.12.2004

Crossectomie, nejdůležitější krok při operaci křečových žil ?
Hnátek L.,Duben J.,Musil T., Gatěk J., Dudedšek B.
XL.mezioblastní seminář (spolek lékařů Zlín, Kroměříž, Uherské hradiště spolok lekárou Trenčín
Luhačovice 12.5.2005

Je vhodná sentinelová uzlina u pacientů s karcinomem prsu po neoadjuvantní terapii?
Hnátek L.,Gatěk J., Dudešek B., Duben J., Musil T.,
Olomoucký mamologický kongres
Olomouc 7.4.2006

Vorbeugen wir grundlosen Krossenrecidiven
Lukas Hnatek, J.Gatek, J. Duben , B.Dudesek, T. Musil
48. Jarestagung der Deutschen Gesellschaft für Phlebologie
Rostok BRD 5.-6.10. 2006

Vyhněme se zbytečným recidivám po krossektomii
Lukás Hnátek, J.Gatěk, J. Duben , T. Musil, B.Dudešek
14. slovenský angiologický kongres
Tatranské Zruby 11.-14.10. 2006

Moderní chirurgické postupy v léčbě chronické žilní insuficience stadia C2 –C6
Hnátek L., Duben J. Gatěk J., Dudešek B., Musil T.
Chirurgické oddělení nemocnice Atlas Zlín
XLII. Mezioblastní seminář
Spolek lékařů Zlín, Kroměříž a Uherské Hradiště ČLS J.E.Purkyně
Spolok lekarov Trenčín Slovenskej lekárske spoločnosti a Lázně Luhačovice a.s.
24.května 2007

Chronická žilní insuficience
Lukáš Hnátek
Odborný seminář firmy Berlinchemie
10. – 12. května, Valtice

Endovaskuläre Radiofrequenzablation der Krampfadern
Lukas Hnatek, J. Duben, B.Dudesek, T. Musil, J. Gatek
49. Jahrestagung der deutschen Gesellschaft für Phlebologie
26. – 29. September 2007, Mainz, Germany

Die Rolle der miniivasiven chirurgischen Verfahren während der Behandlung von Patienten mit CVI im Stadium C5 und C6
Lukas Hnatek, J. Duben, J. Sternbersky, B. Dudesek, T. Musil, J. Gatek
49. Jahrestagung der deutschen Gesellschaft für Phlebologie
26. – 29. September 2007, Mainz, Germany

Role moderních miniinvazivních chirurgických postupů při péči o pacienty s CHVI ve stádiu C5 a C6
L. Hnátek, J. Duben, J. Šternberský, B. Dudešek, T. Musil, J. Gatěk
XV. Slovenský angiologický kongres s medzinárodnou účasťou
10. - 13. 10. 2007, Tatranské Zruby
Nové trendy ve flebologii
Lukáš Hnátek 
Seminář spolku lékařů Zlín, Kroměříž a Uherské Hradiště ČLS J.E.Purkyně
18. října 2007

Trendy v chirurgické léčbě chronické žilní insuficience
Lukáš Hnátek
Odborný seminář firmyServier
26. listopadu 2007, Zlín

Endoluminální radiofrekvenční ablace křečových žil
Hnátek L., Duben J., Dudešek B., Musil. T., Gatěk J.
Chirurgické oddělení, Nemocnice Atlas a.s., Zlín
Universita Tomáše Bati Zlín
XXXII. Flebologické dny s mezinárodní účastí, Harrachov 7.-8.12. 2007

Role miniinvazivních chirurgických postupů při péči o pacienty s CVI C5 a C6 stádia
Hnátek L., Duben J., Dudešek B., Musil. T., Gatěk J.
Chirurgické oddělení, Nemocnice Atlas a.s., Zlín
Universita Tomáše Bati Zlín
XXXII. Flebologické dny s mezinárodní účastí, Harrachov 7.-8.12. 2007

Endovenöse Radiofrequenz – induzierte Thermotherapie – RFITT der Perforansvenen
L. Hnatek, J. Duben,J Gatek J
Jubiläumskongress 50.Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Phlebologie
15.-18. Oktober 2008 Bachum Germany

1st International RFITT-Workshop on Venous Insufficiency
RFITT – the modern and minimally invasive therapy of chronic vein ulcer
Hnatek Lukas
Spaarne Ziekenhuis, Hoofddorp, The Netherlands
The invited lecture

Endoluminal Radiofrequent Induced Thermo-Therapy (RFITT) of varicose veins
Hnatek L., Duben J., Gatek J.
Abstracts of XXXIII Angiological Days 2008 with international participation, Prague February 28th – March 1th, 2008

Endovascular Radio-Frequent Induced Thermo-Therapy (RFITT) of Perforating Veins
Hnátek L., Duben J., Hnátková G., Gatěk, J. (Zlín)
Surgical department, Atlas hospital a.s., Zlin Czech Republic
Abstracts of XXXIV. Angiological Days 2009 with international participation, Prague February 26th – 28th, 2009

Two years experience and one year follow-up results with Radiofrequency Induced Thermotherapy (RFITT) of varicose veins
Hnatek L., Duben J., Gatek J.
Department of Surgery, Atlas Hospital Zlin
Tomas Bata University in Zlin
Czech Republic
XVI World Meeting of Union Internationale de Phlebologie
Monaco 31.8.-3.9. 2009, Monaco

Endovascular Radiofrequency Induced Thermo-Therapy (RFITT) for the treatment of perforating veins
Hnatek L., Duben J., Gatek J.
Department of Surgery, Atlas Hospital Zlin
Tomas Bata University in Zlin
Czech Republic
XVI World Meeting of Union Internationale de Phlebologie
Monaco 31.8.-3.9. 2009, Monaco

Radiofrequency-induced thermotherapy (rfitt) and ultrasound guided foam sclerotherapy – a comparison study for the treatment of chronic venous ulcers
Hnatek L., Duben J., Gatek J.
Department of Surgery, Atlas Hospital Zlin
Tomas Bata University in Zlin
Czech Republic
XVI World Meeting of Union Internationale de Phlebologie
Monaco 31.8.-3.9. 2009, Monaco

Dva roky zkušeností a 1-rok follow-up výsledky s radiofrekvenčně indukovanou termoterapií křečových žil
Hnátek L., Duben J., Gatěk J.
Chirurgické oddělení, Nemocnice Atlas a.s. Zlín
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Česká republika
XXXIV Flebologické dny s mezinárodní účastí
Hradec Králové 2.10 - 3.10. 2009, Czech Republic

Radiofrekvenčně indukovaná termoterapie (rfitt) a sonograficky navigovaná pěnová skleroterapie – srovnávací studie při léčbě chronické žilní ulcerace
Hnátek L., Duben J., Gatěk J.
Chirurgické oddělení, Nemocnice Atlas a.s. Zlín
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Česká republika
XXXIV Flebologické dny s mezinárodní účastí
Hradec Králové 2.10 - 3.10. 2009, Czech Republic

Chronologický vývoj radiofrekvenčně indukované termoterapie (RFITT) v

průběhu její čtyřleté historie
Hnátek L., Duben J., Gatěk J.
Chirurgické oddělení, Nemocnice Atlas a.s. Zlín
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Česká republika
XXXV.Angiologické dny 2010, Praha 25. – 27. Února 2010

Kdy a jak přistupovat k chirurgické léčbě u bércových vředů?
Hnátek L.
Chirurgické oddělení, Nemocnice Atlas a.s. Zlín
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Česká republika
XXXV.Angiologické dny 2010, Praha 25. – 27. Února 2010

Radiofrequency-induced thermotherapy (RFITT) and ultrasound guided foam sclerotherapy – a comparison study for the treatment of chronic venous ulcers
Hnatek L
Department of Surgery, Atlas Hospital Zlin
Tomas Bata University in Zlin
Czech Republic
Venous Forum of the Royal Society of Medicine
London, 28 – 29 April 2010, UK

Standardisierung der RFITT-Methode auf Grund der an Venevand applizierten Energiemenge
Hnatek L. 1,2, Duben J.1, Gatek J.1,2, Humpolicek P.2
Krankenhaus Atlas A.G. 1
Tomas Bata University in Zlin2
Tschechische Republik
52. Jahrestagung der deutschen Gesellschaft für Phlebologie
10. – 13. November 2010, Aachen, Germany


Chirurgická terapie křečových žil u žen
Hnátek L.
XXXVI. Angiologické dny 
24. – 26. 2. 2011
Praha
Vyzvaný přednášející

Standardizace RFITT metody na základě energie aplikované na žilní stěnu
Hnátek L., Duben J., Gatěk J.
XXXVI. Angiologické dny 
24. – 26. 2. 2011
Praha
Práce byla ohodnocena komisí české Angiologické společnosti jako nejlepší prezentace autorů do 35 let

Chronická žilní insuficience z pohledu angiologa, dermatologa a chirurga 
Moderní intervenční postupy terapie křečových žil
Hnátek L.
Workshop firmy Servier
Ostrava, Olomouc, Zlín


The foam sclerotherapy a safe and fast intervention for acceleration of venous ulcer healing
Hnatek L., Duben J., Gatek J.
European Chapter Meeting
International congress of the UIP
15 – 17. 9. 2011
Prague, Czech Republic


Drei Hahre Follow-up mit RFITT-Methode
Hnatek L., Duben J., Gatek J.
53. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Phlebologie
12 – 15. Oktober 2011
Berlin, Deutschalnd

Workshop
Duplex ultrasound
Foam sclerotherapy
8.-9. 10. 2011
Melk, Östereich
Pasivní účast, certifikát


Písemné publikace 
Hlavní autor:

Crossectomia – nejdůležitější krok v operaci křečových žil
Hnátek L.,Gatěk J.,Dudešek B.,Duben J.,Musil T.,Hradská K.,
Rozhl. Chir.,2006 roč 85,č.8 s 381-389
ISSN 0035-9351

Miniinvazivní terapie křečových žil
Lukáš Hnátek
Medical Tribune, ročník III, číslo 27, 24. Září 2007

Endoluminální radiofrekvenční ablace křečových žil
Hnátek L., Duben J.,Dudešek B., Gatěk J.
Rozhledy v chirurgii, 2007, roč. 86, č. 11, s. 581 – 585. ISSN 0035-9351

Endovöse Radiofrequenz-induzierte Thermotherapie (Thermotherapie (RFITT) der Perforansven
Lukas Hnatek ,Jiri Duben, Jiri Gatek
Vasomed Die Fachzeitschrift für Gefässerkrankungen 4/2008 str. 131
ISSN 0942-1181

Chronická žilní insuficience (nedostatečnost) – kdy, jak a co operovat?
Hnátek L.
Chirurgické oddělení, Nemocnice Atlas a.s. Zlín
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Webový portál Žilní poradna 2010, ISSN 1804-3933
http://www.zilniporadna.cz/krecove-zily/chronicka-zilni-insuficience-nedostatecnost-kdy-jak-co-operovat.htm

Publikovaná abstrakta:


Vorbeugen wir grundlosen Krossenrecidiven
Lukas Hnatek, J.Gatek, J. Duben , B.Dudesek, T. Musil
Phlebologie 2006 roč. 35 číslo 4 A 23
ISSN 0939-978 X
Impakt faktor 0.838

Endovaskuläre Radiofrequenzablation der Krampfadern
L. Hnatek, J. Duben, B. Dudesek, T. Musil, J. Gatek
Chirurgische Abteilung, Krankenhaus Atlas AG, Zlin, Tomas Bata Universität, Zlin,
Tschechische Republik
Abstracts der 49. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Phlebologie, Mainz 2007
Phlebologie 2007 36 4: 5-22, ISSN 0939-978 X
Impakt faktor 0.838 

Die Rolle der miniinvasiven chirurgischen Verfahren während der
Behandlung von Patienten mit CVI im Stadium C5 und C6.
L. Hnatek, J. Duben, J. Sternbersky, B. Dudesek, T. Musil, J. Gatek Chirurgische Abteilung, Krankenhaus Atlas AG, Zlin, Tomas Bata Universität, Zlin,
Tschechische Republik
Abstracts der 49. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Phlebologie, Mainz 2007
Phlebologie 2007 36 4: 5-22, ISSN 0939-978 X
Impakt faktor 0.838

Endovenöse Radiofrequenz – induzierte Thermotherapie – RFITT der Perforansvenen
L. Hnatek, J. Duben, J. Gatek
Chirurgische Abteilung, Krankenhaus Atlas AG Tomas Bata Universität
in Zlin, Tschechische Republik.
Phlebologie 2008, 37:185-226 ISSN 0939-978X
September 2008-11-03
Impakt faktor 0.478

Endovascular Radio-Frequent Induced Thermo-Therapy (RFITT) of Perforating Veins
Hnátek L., Duben J., Hnátková G., Gatěk, J. (Zlín)
Surgical department, Atlas hospital a.s., Zlin Czech Republic
Abstracts of XXXIV. Angiological Days 2009 with international participation, Prague February 26th – 28th, 2009
Central European Vascular Journal vol. 8, n. 1, February 2009, page 29
ISSN 1214 – 3901

Two years experience and one year follow-up results with Radiofrequency Induced Thermotherapy (RFITT) of varicose veins
Hnatek L., Duben J., Gatek J.
Department of Surgery, Atlas Hospital Zlin
Tomas Bata University in Zlin
Czech Republic
International Angiology, Vol. 28; August 2009; Suppl. 1 to issue No. 4; 61
ISSN: 0392-9590, Impact Factor: 1,418

Endovascular Radiofrequency Induced Thermo-Therapy (RFITT) for the treatment of perforating veins
Hnatek L., Duben J., Gatek J.
Department of Surgery, Atlas Hospital Zlin
Tomas Bata University in Zlin
Czech Republic
International Angiology, Vol. 28; August 2009; Suppl. 1 to issue No. 4; 61-62
ISSN: 0392-9590, Impact Factor: 1,418

Radiofrequency-induced thermotherapy (rfitt) and ultrasound guided foam sclerotherapy – a comparison study for the treatment of chronic venous ulcers
Hnatek L., Duben J., Gatek J.
Department of Surgery, Atlas Hospital Zlin
Tomas Bata University in Zlin
Czech Republic
International Angiology, Vol. 28; August 2009; Suppl. 1 to issue No. 4; 115
ISSN: 0392-9590, Impact Factor: 1,418

Dva roky zkušeností a 1-rok follow-up výsledky s radiofrekvenčně indukovanou termoterapií křečových žil
Hnátek L., Duben J., Gatěk J.
Chirurgické oddělení, Nemocnice Atlas a.s. Zlín
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Česká republika
Praktická Flebologie
ISSN 1210-3411

Radiofrekvenčně indukovaná termoterapie (rfitt) a sonograficky navigovaná pěnová skleroterapie – srovnávací studie při léčbě chronické žilní ulcerace
Hnátek L., Duben J., Gatěk J.
Chirurgické oddělení, Nemocnice Atlas a.s. Zlín
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Česká republika
Praktická Flebologie
ISSN 1210-3411

Chronologický vývoj radiofrekvenčně indukované termoterapie (RFITT) v
průběhu její čtyřleté historie
Hnátek L., Duben J., Gatěk J.
Chirurgické oddělení, Nemocnice Atlas a.s. Zlín
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Česká republika
XXXV.Angiologické dny 2010, Praha 25. – 27. Února 2010
Central European Vascular Journal vol. 9, n. 1, February 2010, page 26
ISSN 1214 – 3901

Kdy a jak přistupovat k chirurgické léčbě u bércových vředů?
Hnátek L.
Chirurgické oddělení, Nemocnice Atlas a.s. Zlín
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Česká republika
XXXV.Angiologické dny 2010, Praha 25. – 27. Února 2010
Central European Vascular Journal vol. 9, n. 1, February 2010, page 27
ISSN 1214 – 3901

Standardisierung der RFITT-Methode auf Grund der an Venevand applizierten Energiemenge
Hnatek L. 1,2, Duben J.1, Gatek J.1,2, Humpolicek P.2
Krankenhaus Atlas A.G. 1
Tomas Bata University in Zlin2
Tschechische Republik
52. Jahrestagung der deutschen Gesellschaft für Phlebologie
10. – 13. November 2010, Aachen, Germany
Phlebologie 2010 39 5: A30, ISSN 0939-978 X
Impakt faktor 0.831

Drei Hahre Follow-up mit RFITT-Methode
Hnatek L., Duben J., Gatek J.
53. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Phlebologie
12 – 15. Oktober 2011
Berlin, Deutschalnd
Phlebologie 2011; 40: A33


Spoluautor – časopisy s impanct factor:
Effectivness and tolerability of bipolar radiofrequency-induced thermotherapy for the treatment of incompetent saphenous veins
M. Camci1; B. Harnoss2; G. Akkersdijk3; B. Braithwaite4; L. Hnatek5; E. Roche6; P. Santoro7; M. Sarlija8; Y. Sezgin2; D. Nio3; M. Ajduk8; D. Koios2
1Mediapark Klinik, Köln, Deutschland; 2Martin-Luther-Krankenhaus, Berlin, Deutschland; 3Spaarne Ziekenhuis, Hoofddorp, Niederlande; 4Mapperley Park Clinic, Nottingham, Großbritannien; 5Atlas Hospital, Zlin, Tschechische Republik; 6Platón Clinica, Barcelona, Spanien; 7Angiomedica, Rom, Italien; 8Klinicka Bolnica Dubrava, Zagreb, Kroatien
Phlebologie 1/2009; 38: 5–11
ISSN 0939-978X, Impakt faktor 0.478


MUDr. L. Hnátek, Ph.D. - curiculum vitae
© 2019 Angiocor s.r.o.
Vytvořilo AVITO.cz, redakční systém pagio.cz
by FRANCIS DRAKE