aktuálně
logo

CENTRUM ŽILNÍCH ONEMOCNĚNÍ
MUDr. Lukáš Hnátek, Ph.D.
MUDr. Gabriela Hnátková
Bc. Vlasta Miklíková

.

.

V září 2014 se MUDr. Lukáš Hnátek, Ph.D. aktivně účastnil konference Německé flebologické společnosti, kde svou přednáškou prezentoval novinky v endovaskulárních zákrocích metodou RFITT.

V záři 2014 pořádala ve Zlíně Angiologická ambulance a Centrum žilních onemocnění workshop moderní skleroterapie, kterého se zúčastnili lékaři z celé české republiky.

MUDr. Lukáš Hnátek byl vyzvaným lektorem odborného workshopu moderní skleroterapie v rámci angiologického simpózia v Mikulově v červnu 2014.

MUDr. Lukáš Hnátek, Ph.D. publikoval v odborném časopise - Interní medicína pro praxi článek s názvem Farmakoterapie chronického žiního onemocnění.

V dubnu 2014 roku angiologická ambulance a centrum žilních onemocnění organizovalo odborný program v rámci pracovní schůze pořádané regionálním Spolkem lékařů společnosti Jana Evangelisty Purkyně ve Zlíně.

V březnu 2014 byla naše ambulance poctěna hospitací prezidentem Čské flebologické společnosti MUDr. Jaroslavem Strejčkem, CSc.

MUDr. Lukáš Hnátek, Ph.D. byl oceněn českou angiologickou společností v  rámci 39. Angiologických dnů konaných v únoru 2014 za nejlepší prezentaci mladých autorů.

Nově rozšiřujeme spektrum endovaskulárních zákroků o tzv systém Clarivein. Jedná se o metodu, která umožňuje řešení křečových žil bez nutnosti anestézie a to ani lokální.

Společnost Angiocor s.r.o. úzce spolupracuje s vývojovým centrem německého výrobce radiofrekvenčních systémů pro RFITT metodu. Tato spolupráce zajišťuje pacientům dostupnost těch nejmodernější endovaskulárních postupů s tímto systémem.

V listopadu 2013 MUDr. Lukáš Hnátek, Ph.D. prezentoval výsledky své práce jako vyzvaný přednášející v rámci celonárodní konference české flebologické společnosti.

V říjnu 2013 MUDr. Lukáš Hnátek, Ph.D. prezentoval své výslkedky s metodou RFITT v rámci konference pořádané nemeckou flebologickou společností. Konference se konala v Hamburku.

V červnu 2013 MUDr. Lukáš Hnátek, Ph.D. působil jako lektor v rámci setkání lékařů zabývajících se metodou RFITT a zájemců o tuto metodu. Setkání se konalo se konalo ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu. 

K 1.10. 2012 došlo k fůzi zdravitní pojišťovny Metal aliance s českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou. Díky této fůzi může naše zařízení stává smluvním partnerem České průmyslové zdravotní pojišťovny (pojišťovna 205) a může tak poskytnout své služby služby v oboru Angiologie a Kardiologie všem jejím klientům. Veškerá péče v daných oborech je pak v souladu se sazebníkem výkonů těmto klientům hrazena ze zdravotního pojištění.

MUDr. Lukáš Hnátek, Ph.D. získal ocenění prezida 54, ročníku kongresu Německé flebologické společnosti za práci - RFITT or foam sclerotherapy with patients with clinical stage C6 of CVI – a comparative study

V rámci ambulance Estetické flebologie, která se spcializuje na ambulantní léčbu křečových žil, proběhla na přelomu roku 2011 a 2012 studie, která byla přijata do odborného programu v rámci XXV. světového angiologického kongresu, který se konal  v červenci 2012 v Praze.

MUDr. Lukáš Hnátek, Ph.D. se v červnu 2013 zúčastnil setkání evropských speciliastů v oblasti RFITT zákroků, kde působil jako lektor a podílel se na tvorbě mezinárodních doporučení pro tento léčebný zákrok na křečových žilách.


aktuálně
© 2019 Angiocor s.r.o.
Vytvořilo AVITO.cz, redakční systém pagio.cz
by FRANCIS DRAKE