ANGIOLOGIE
logo

ANGIOLOGIE
MUDr. Gabriela Hnátková
Bc. Vlasta Miklíková

Angiologie - zaměření:

1) diagnostika a konzervativní léčba onemocnění končetinových tepen, tepen karotického povodí, pánevního a abdominálního řečiště

Základním diagnostickým postupem je rutinní provádění duplexní sonografie a dopplerovské vyšetření s určením ABI. Pomocí daných vyšetření lze provést diferenciální diagnostiku pacientova onemocnění. V případě nutnosti intervence bude pacientovi zajištěna adekvátní péče na vyšších specializovaných pracovištích. Po intervenčních zákrocích zajišťujeme dlouhodobě dispenzarizaci, sledujeme efektivitu provedeného zákroku a nastavujeme či korigujeme konzervativní léčbu. V případě nutnosti je  zajištěno opětovné včasné odeslání pacientka k zopakování intervence.

2) diagnostika a léčba chorob hlubokého a povrchového žilního systému

Jedná se o léčbu akutních žilních uzávěrů, které je možné v daných indikacích dle platných guidelines řešit konzervativně ambulantně. U závažnějších případů po stanovení diagnosy trombózy bude pacient odeslán k hospitalizaci na lůžkové oddělení, v případě indikace na vyšší specializované pracoviště s možností intervenční léčby. Angiologická ambulance  zajišťuje pravidelné kontroly efektivity léčby a to jak dle laboratorních parametrů, tak dle nálezu na duplexní sonografii.

V případě žilní nedostatečnosti nabízí ambulance možnost léčby všech šesti klinických stádií  (od otoků a  křečových žíl po  bércový vřed žilní etiologie). Jedná se především o léčbu venoaktivními medikamenty, kompresní terapii a skleroterapii. Skleroterapii lze využít  k léčbě (eliminaci) všech typů křečových žil  (od metliček po  kmenové varikosity).  Tento postup má své významné postavení též při léčbě bercových vředů žilní etiologie. Umožňuje totiž jejich kauzální léčbu a u mnoha případů bez nutnosti hospitalizace a chirurgické intervence.

3) diagnostika a konzervativní léčba mikrocirkulace

Hlavním cílem je především diferenciální diagnostika těchto onemocnění na základě laboratorních vyšetření a vyšetření pomocí pletysmografie. Vlastní terapie je nastavována na základě spolupráce s vyšším klinickým pracovištěm, ambulantně pak probíhá jejich dlouhodobá léčba a  dispenzarizace.

4) diagnostika a konzervativní léčba postižení lymfatického systému

Zde je opět klíčové důsledné a  podrobné zmapování cévního systému pomocí  duplexní sonografie  a diferenciální diagnostika daného problému

Specializované metody:

Duplexní sonografie- tepenného a žilního řečiště

Dopplerovské vyšetření

Stanovení  ABI

Pletysmografické vyšetření


ANGIOLOGIE
© 2019 Angiocor s.r.o.
Vytvořilo AVITO.cz, redakční systém pagio.cz
by FRANCIS DRAKE